Sun4.09 Mon4.10 Tue4.11 Wed4.12 Thu4.13 Fri4.14 Sat4.15
30/30 Sey 9:30 AM 60 min
Technical Boxing Sey 10:45 AM 60 min
 
30/30 Donte 7:00 AM 60 min
Technical Boxing Donte 8:15 AM 60 min
30/30 Rafael 5:15 PM 60 min
Boxing Conditioning Rafael 6:30 PM 60 min
 
30/30 Sey 6:00 AM 60 min
Boxing Conditioning Sey 7:15 AM 60 min
Technical Boxing Irene 5:15 PM 60 min
30/30 Irene 6:30 PM 60 min
 
Technical Boxing Quinton (Que) 6:00 AM 60 min
30/30 Quinton (Que) 7:00 AM 60 min
cancelled Gary 12:00 PM (60 min)
30/30 Malik 5:15 PM 60 min
Technical Boxing Malik 6:30 PM 60 min
 
Technical Boxing Donte 7:15 AM 60 min
30/30 Donte 8:30 AM 60 min
Boxing Conditioning Sey 5:15 PM 60 min
30/30 Sey 6:30 PM 60 min
 
Boxing Conditioning Gary 6:00 AM 60 min
30/30 Gary 7:15 AM 60 min
Technical Boxing Sey 12:00 PM 60 min
30/30 Rafael 5:30 PM 60 min